Bhain mé pas amach sa chúrsa, cá bhfuil fáil ar mo theastas?

Sa chás go rabhamar in ann do chuid freagraí uile a phróiseáil agus a dheimhniú, beidh do theastas ar fáil ar bharr an leathanaigh ‘Mo phróifíl’. Tabhair faoi deara nach bhfuil an teastas ar fáil ach amháin i bhfoirm dhigiteach agus sa teanga ina ndearna tú an cúrsa.