Добре дошли в безплатния онлайн курс „Elements of AI“!

Питате се как ИИ може да повлияе на Вашата работа или начин на живот?
Искате да разберете по-добре какво наистина означава ИИ и откога съществува?
Искате да знаете какво предстои и как ИИ ще повлияе на живота ни в бъдеще?

ИИ не е мистерия

„Elements of AI“ е поредица от безплатни онлайн курсове, разработени от MinnaLearn и Хелзинкския университет. Искаме да насърчим и да запознаем възможно най-широк кръг от хора с ИИ и с неговите възможности (и ограничения), както и с начините да започнат те самите да разработват методи с ИИ. Курсовете съчетават теория и практически упражнения и всеки може да ги завърши със собствено темпо.

— Идеята е проста и по скандинавски практична – запознайте 1 % от населението (т.е. около 55 000 души) с основните понятия в областта на ИИ и постепенно увеличавайте този дял през следващите няколко години.
Големият финландски експеримент с ИИ , POLITICO →
— ИИ ще окаже революционно влияние върху обществото ни, сравнимо с това на електричеството.
Risto Siilasmaa , председател на управителния съвет на Nokia
— За да бъде успешна тази технология, ние трябва не просто да разработваме ИИ, но и да търсим различни начини за прилагането му. Това обаче не зависи само от разработчиците и затова е хубаво, че всеки може да участва в курса „Elements of AI". .
Elina Valtonen , член на ЕП
— За предприятията изкуственият интелект означава изцяло нова ера в изследванията. Предприятията, които се учат като експериментират, напредват най-бързи и са най-вероятните бъдещи лидери.
Johan Himberg , директор на AI Business, Reaktor

Част 1

„Въведение в ИИ“

„Въведение в ИИ“ е безплатен онлайн курс за всеки, който се интересува какво представлява ИИ, какво може (и какво не може) да прави ИИ и как той се отразява на начина ни на живот. Курсът не изисква задълбочени познания по математика или програмиране.

To view the most updated course, check out the global version.

Начало на курса
Robots2

Нашата история досега

През пролетта на 2018 г. MinnaLearn и Хелзинкският университет обединиха усилията си, за да събудят по-голям интерес към ИИ и да разсеят опасенията, свързани с него. Заедно те разработиха курса „Elements of AI“, за да представят основите на ИИ на най-широк кръг от хора.

1 милион студенти

Вече са се регистрирали над 1 милион студенти.

170 държави

Курсът придоби световна известност и го завършиха курсисти от над 170 държави.

40 % жени

Около 40 % от участниците са жени, което е над два пъти повече от средното при компютърните науки.

Партньори

Софийският университет

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-старата и най-голяма академична институция в България. От 1888 г. Университетът е авторитетен научен център, обучаващ високообразовани личности, които водят българската нация към благоденствие.

Ontotext

Sirma AI, оперираща като Ontotext е водещ разработчик на технологични продукти и решения в сферата на изкуствения интелект. Фокусът на компанията са системи за разработване и поддържане на огромни графи от знания, чрез използване на семантични бази данни и извличане на информация от текст.