Jeg byttet språk, og nå er alle oppgavene nullstilt. Hva skal jeg gjøre?

Hver språkversjon er sitt eget kurs, så hvis du bytter språk, starter du kurset helt på nytt igjen på det språket. Bytter du tilbake til det første språket du valgte, ligger oppgavene dine der som før.