Hvordan ble dette kurset til?

Våren 2018 gikk Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed sammen om et prosjekt som skulle gjøre kunnskap om KI mer tilgjengelig, slik at flere kan dra nytte av teknologien.
De laget kurset Elements of AI med mål om å gjøre KI forståelig for alle.