You are currently viewing the Norsk site, you might be interested in our English version.

Hvordan blir kurset vurdert?

Det er ingen karakterer, men det blir sporet hvor mange oppgaver du har fullført. For å motta sertifikat må du fullføre minst 90% av oppgavene og svare rett på 50% av oppgavene.