You are currently viewing the Norsk site, you might be interested in our English version.

Hvordan er kursinnholdet opphavsbeskyttet?

Alle rettigheter til kursinnholdet (slik som tekst, bilder, interaktive elementer og layout) tilhører Reaktor og Helsingfors Universitet. Det er forbudt å kopiere, dele eller på annen måte utnytte innholdet uten skriftlig tillatelse av Reaktor.

Har du spørsmål om opphavsrett, kan du ta kontakt med [email protected]