You are currently viewing the Norsk site, you might be interested in our English version.

Hvem står bak Elements of AI?

Elements of AI er laget av Feed, Reaktor og Helsingfors Universitet. Hovedforeleseren i kurset er førsteamanuensis Teemu Roos. Hjernen bak det opprinnelige kurskonseptet er Ville Valtonen, administrerende dirketør i Reaktor Education. Elements of AI er en del av AI-utdanningsprogrammet ved Finnish Centre for Artificial Intelligence, og er gjort tilgjengelig i samarbeid med The Open University og Mooc.fi. Har du en samarbeidsidé, ta kontakt med [email protected]