Hva om jeg ikke får kursbeviset selv om jeg har fullført kurset?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har mottatt kursbeviset ditt. Sjekk om du har gitt nok feedback til medstudenter på alle oppgaver som krever fagfellevurdering (Oppgave 4, 15, 23, 24, 25). Dette er den vanligste forklaringen på at du ikke har fått kursbeviset. Etter det vil det ta litt tid før svarene dine får nok tilbakemeldinger fra andre medstudenter. Når oppgavene dine har fått nok fagfellevurderinger, kan det vise seg at noen av svarene dine er rapportert som spam (eller fått svært lave poengsummer). Skulle det være tilfelle, sjekker vi dem manuelt.

Les også «om fagfellevurderinger» nedenfor.

Vurderingskriterier er som følger:

Minimum 90% av oppgavene må være fullført – minimum 50% av svarene må være rette.

Prosenten av korrekte svar beregnes ut fra gjennomsnittet av alle fullførte oppgaver (alle oppgaver veier like mye). Tekstsvarene dine regnes som 100% riktige forutsatt at de er bekreftet gyldige.

Om fagfellevurdering

Det tar tid å behandle fritekstsvarene som er fagfellevurdert fordi vi trenger et tilstrekkelig antall anmeldelser fra medstudenter. Videre er det slik at vi manuelt bekrefter svar som får lavere score enn gjennomsnittet, noe som krever enda lengre tid. Dette er grunnen til at noen av dere får lengre ventetid på karakterer og sertifikater.

Gratulerer til alle dere som har bestått, og alle som består i fremtiden!