Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö: Elements of AI -kurssi

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä tietoja Reaktor kerää sinusta Elements of AI -kurssin (jäljempänä “kurssi”) yhteydessä ja miten käsittelemme tietojasi.

Jos sinulla on kysymyksiä kurssiin ja tietosuojaan liittyen, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä kysymyksesi osoitteeseen [email protected]


1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on:

Reaktor Innovations Oy (jäljempänä “Reaktor” tai “me”)

Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki, Finland

puhelin: +358 9 415 202 00


2. Mihin tietojani käsitellään?

Kun ilmoittaudut kurssille, pyydämme sinua antamaan joitain tietoja itsestäsi, kuten:

  • Nimesi
  • Salasanasi
  • Sähköpostiosoitteesi

Kurssin aikana keräämme tarpeelliset tiedot kurssin etenemisestä ja tehtävien suorittamisesta.

Käytämme keräämiämme tietoja ilmoittautumisten käsittelyyn, kurssia koskevien tiedotteiden ja viestien (esim. kurssin ja tehtävien eteneminen) lähettämiseen sekä kurssin hallinnointiin ja järjestelyyn. Voimme koostaa ja käsitellä kurssista myös anonyymia tilastotietoa.

Tallennamme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kurssiin liittyvien tehtävien ja toimenpiteiden suorittamiseksi ja varmentamiseksi. Tietojasi ei kuitenkaan tallenneta kauemmin kuin kahden vuoden ajan kurssin päättymisestä.


3. Luovutetaanko tietojani muille?

Järjestämme kurssin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, joten jaamme tietosi Helsingin yliopistolle siinä määrin kuin on kurssin kannalta tarpeellista.

Reaktorin toiminnassa tietojasi käsitellään vain Reaktorin konserniyhtiöiden toimesta siinää määrin kuin on tarpeellista yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietojasi ei jaeta muille tahoille.


4. Tietoja koskevat pyynnöt ja tiedustelut

Sinulla on oikeus pyytää saada tarkastaa, poistaa ja korjata Reaktorin sinusta käsittelemät tiedot sekä lähettää meille muita soveltuvaan lakiin perustuvia pyyntöjä. Pyydämme lähettämään tällaiset pyynnöt ja tiedustelut osoitteeseen [email protected]


5. Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

Käytämme tietojesi käsittelyssä Yhdysvaltoihin sijoittautunutta Hubspotia, joten voimme siirtää tietosi ETA:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin siinä määrin kuin on tarpeellista yllä kuvattuja tarkoituksia varten. Reaktor on tehnyt tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tietojen siirto on soveltuvan lain mukainen. Hubspot kuuluu Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyyn. Hubspotin tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://legal.hubspot.com/privacy-policy.


6. Tietoturva

Kaikki Reaktorin keräämät kurssia koskevat henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti. Näihin tietoihin on pääsy vain valituilla Reaktorin työntekijöillä ja tietoja käsitellään vain yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Reaktorin käyttämät laitteet ja verkot on suojattu asianmukaisin menetelmin.


7. Muuta Tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo suomessa Tietosuojavaltuutettu. Jos haluat saattaa henkilötietojesi käsittelyn viranomaisen tietoon tai jos sinulla on muita tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, voit olla yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon kuten seuraavalla sivulla ohjeistetaan: www.tietosuoja.fi