Преминах курса, кога ще получа сертификата си?

Ако сме обработили и потвърдили всичките Ви отговори, Вашият сертификат ще бъде зареден в горната част на страницата My profile. Имайте предвид, че той ще бъде наличен само в цифров формат и на езика, който сте избрали.

други често задавани въпроси