Не получавам сертификат, а съм завършил курса!

Ако още не сте получили сертификата си, има няколко възможни обяснения:

За да получите удостоверение, трябва да сте попълнили поне 90 % от упражненията и на 50 % от тях да сте отговорили правилно.

Проверете също дали сте оставили достатъчно партньорски проверки на съкурсниците си за всяко от упражненията, които го изискват (4, 15, 23, 24, 25) — това е най-често срещаната причина за неполучаване на удостоверение.

После трябва да изчакате Вашите отговори също да получат достатъчно партньорски оценки от Вашите съкурсници. След това може да се окаже, че някои от отговорите Ви са били докладвани като спам (или са били оценени твърде слабо), в такъв случай ние ще ги проверим ръчно.

Относно партньорските проверки:

партньорската проверка на отговорите със свободен текст от страна на съкурсниците отнема известно време, тъй като се нуждаем от достатъчен брой проверки. Освен това проверяваме ръчно всички отговори, които получават по-ниски от средните резултати, а това също отнема допълнително време. Затова някои ще трябва да почакат повече, докато видят класирането и сертификатите си.

Ако имате още въпроси относно сертификатите, моля, публикация в нашата

онлайн общността. Ако и в нея не намирате отговор, изпратете ни лично съобщение доонлайн общността или по имейл: [email protected].

За да сме сигурни в качеството им, сертификатите изискват ръчна обработка, а това отнема време. Тече рационализиране на процеса! Благодарим за търпението! ❤️

Поздравления за всички преминали курса и за всички, на които това им предстои!

други често задавани въпроси