You are currently viewing the Norsk site, you might be interested in our English version.

Hvordan kan jeg få 2 studiepoeng (bare Finland)?

Hvis du fullfører kurset og ønsker å få studiepoengene lagt inn i studentregistrene til Helsingfors Universitet, må du registrere kurset ved Open University etter fullført løp. Du finner lenken til påmeldingsskjema ved å gå til Min profil. Alle studenter ved Helsingfors Universitet må registrere seg via University of Helsinki Open University for å få registrert studiepoeng.

NB!

  • Vær oppmerksom på at kursregistreringsskjemaet er åpen i en avgrenset periode.
  • Om du oppgir feil informasjon når du registrerer deg, kan vi ikke registrere studiepoengene dine
  • Registrering av studiepoeng er bare mulig for personer som har et finsk personnummer. Se informasjon om finske personnummer. Internasjonale studenter ved Helsingfors Universitet kan melde seg på kurset med sitt brukernavn på universitetet.

Studiepoengene for kurset blir registrert innen seks uker etter påmelding. På grunn av det store antallet deltakere som tar kurset, kan ikke registreringsprosessen fremskyndes.

Har du spørsmål knyttet til registreringen ved Open University, kan du kontakte [email protected]

Ønsker du å søke om studiepoeng på ditt eget universitet, finner du den offisielle kursbeskrivelsen her.

https://www.cs.helsinki.fi/u/ttonteri/elements/elements_objectives.pdf