Nakon promjene jezika zadaci su se vratili na početak, što trebam učiniti?

Svaka inačica jezika zaseban je tečaj i ako promijenite jezik, tečaj se pokreće ispočetka na tom drugom jeziku. Ako promijenite postavke na prvotni jezik, vježbe ćete zateći u istom stanju u kakvom ste ih ostavili.