Kako se tečaj ocjenjuje?

Nema konačne ocjene, ali se prati količina zadataka koje riješite. Da biste dobili
potvrdu, morate dovršiti najmanje 90 % zadataka, a 50 % zadataka mora biti točno.

Točnost se izračunava kao prosječna točnost svih riješenih zadataka (što znači da je svaki zadatak jednako važan). Tekstualni odgovori smatraju se 100 % točnima ako se potvrdi da su valjani.