Hoće li na tečaju biti programiranja ili matematike?

Neće biti programiranja, ali bit će nešto matematike. Nije riječ o naprednoj matematici, a tečaj je osmišljen tako da nije potrebno nikakvo prethodno znanje osim poznavanja osnova matematike. Premda su svi podaci koji su potrebni za rješavanje zadataka dostupni u okviru samog tečaja, neki zadaci i dijelovi mogu vam se učiniti dosta zahtjevnima ako se u posljednje vrijeme niste bavili matematikom. Radi pronalaska odgovora na pitanje u sklopu nekih zadataka treba i crtati, pa pripremite papir i olovku.