Conas is féidir liom an leas is fearr a bhaint as Elements of AI?

Bí réidh chun do mhíle dícheall a dhéanamh.

Beidh neart oibre ag teastáil chun an cúrsa a chríochnú. Bí ag súil le staidéar agus athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar na rannáin go léir chun an t-ábhar atá iontu a thuiscint i gceart.

Bí páirteach i ngrúpa staidéir.

Tá seans i bhfad níos fearr ann go gcríochnóidh tú an cúrsa má dhéanann tú staidéir le cairde, le comhghleacaithe nó le ríomhphobal Elements of AI ar Spectrum. Chomh maith leis sin, molaimid go láidir a bheith páirteach sa phléfhóram ar líne agus ceist a chur má tá aon ní nach dtuigeann tú – téann sé chun sochair don phobal i gcoitinne.

Críochnaigh na cleachtaí chomh maith agus atá ar do chumas.

Chun do theastas a fháil, ní mór duit ar a laghad 50% a bhaint amach sna cleachtaí.

Bí i do dhalta arís.

Má dhéanann tú am a chur i leataobh i d'fhéilire cúpla uair sa tseachtain gach seachtain, cuideoidh sé sin leat fanacht ar an mbóthar ceart leis na cleachtaí. Má tá áit ar leith agat chun staidéir a dhéanamh ann – deasc oibre, bord proinne, cibé rud a dhéanann an beart duit – cuideoidh sé sin leis an meon ceart a bheith agat.

Tabhair aiseolas dúinn!

Is cúrsa beo é Elements of AI. Leanfaimid orainn ag nuashonrú ábhar an chúrsa agus á fheabhsú bunaithe ar an aiseolas a fhaighimid.